Plasje Doen

Onze trein was goed op dreef….
Onze toeschouwers sprongen massaal mee aan boord…
Ons eindstation CC De Meent mag ons niet laten halt houden. Online gekochte kaarten worden eerstdaags teruggestort. Hopelijk afspraak in januari 2023 om samen met ons het 20 jarig bestaan van onze toneelkring te vieren.