Ereleden

Volgende personen willen wij hier een eervolle vermelding geven en blijvend danken voor hun jarenlange inzet.

Roger Vanrossem, alias Roger Roger, ere-voorzitter
Jeannine Vogeleer, actrice
Jos Van Vreckem, ere-voorzitter