Historiek

Er was een enorme leegte toen de Dworpse toneelkring “Nut en Vermaak” , die overigens flink op dreef was, ter ziele ging in de zestiger jaren. De toneelzaal van het Gildenhuis werd afgekeurd en de toneelliefhebbers bleven op hun honger zitten. Tot in 1998, ter gelegenheid van 150 jaar jaarmarkt door enkele nieuwe “pioniers” een nieuwe groep werd opgericht. Aanvankelijk om enkel de revue “Dwoeurp, ik zeeng o gère” op de planken te brengen. Er is toen ontzettend had gewerkt om in de gemeentelijke feesttent op de pastorijweide te zorgen voor Dworps plezier. Allerlei populaire figuren uit het verleden kwamen er weer tot leven en dat sloeg in bij de Dworpse bevolking. De revue kende een zodanig succes dat er een tweede opvoering nodig bleek en die de week nadien werd opgevoerd. De drie daarop volgende jaren werd telkens een nieuwe revue ten tonele gebracht. “Dwoeurp ik zeeng o gère” was een begrip geworden. Tot de toenmalige voorzitter en thans ere-voorzitter, Roger Vanrossem, alias Roger Roger, een toneelstuk schreef over een gefingeerde gebeurtenis alhier: “Er komt een kot in ’t dorp”. De nieuwe toneelkring “Waaile van Dwoeurp" was zowaar geboren.

(tekst overgenomen uit “Het voor woord van de voorzitter” in het sponsorboekje van 2007)

 

HISTORIEK “WAAILE VAN DWŒURP”

. 1998 : Oktober. 2 uitvoeringen (1 voor en 1 na de jaarmarkt) van de revue “Dwœurp, ik zeeng o gère”. Roger Vanrossum. Tent pastorietuin.

. 1999 : 3 september. Opvoering van dezelfde revue in De Meent tvv ‘Kom op tegen Kanker’.

. 2000 : 13 en 14 oktober. Revue “Dwœurp, ik zeeng o gère 2000: In herberg ‘De Zwaan’ bij Marieke van Peir” met medewerking van de Dworpse fanfare. Roger Vanrossum. Auvicom.

.2001 : 15 maart : officiële stichtingsdatum van ‘Volkskunstgroep Waaile van Dwœurp. 14 mei : erkenning door de Cultuurraad van Beersel van ‘Volkskunstgroep Waaile van Dwœurp’. 23 oktober : zangkroegentocht tijdens de jaarmarkt. 30 november, 1 en 7 december : Derde revue bestaande uit 2 delen : “Een Zomeravond” en “In de Konijnenhoek (Herberg bij Neeke en Tist)”. Roger Vanrossum. Auvicom

. 2002 : 22 oktober : ‘Waale’ en ‘Polle en Dré’. Roger Vanrossum. Podium in Gemeentehuisstraat tijdens jaarmarkt.

. 2003 : 28 en 29 november : “Er komt een kot in ’t dorp”. Roger Vanrossum. Auvicom.

. 2004 : Geen optreden.

. 2005 : 4 en 5 maart : “Mijn man doet het niet meer, dokter”. Rudy Soetewey/Theo Willems. Vormingscentrum Destelheide (zaal ‘De Put’).

. 2006 : 27 en 28 januari : “De Stier uit Californië”. Piet Mossinkoff/ Theo Willems. Destelheide.
. 2006 : 8 april : gastoptreden van Walter Gansemans en Lieven Dubois met “De Apologie van Willem van Oranje” van Urbaan De Becker. Destelheide.
. 2006 : 13 en 17 oktober (jaarmarkt) : 3 opvoeringen van Middeleeuws wagenspel “Rubben, een zotternij”. Willem Laroy/ Theo Willems. Herberg ‘De Zwaan’.
. 2006 : We sluiten aan bij “Opendoek”.

. 2007 : 26, 27 en 28 januari : “Boerenbont en rode lampjes”. Carl Slotboom/Theo Willems. Destelheide. 1 maart : ‘Volkskunstgroep’ wordt gewijzigd in ‘Toneelkring’. 
. 2007 :19 en 23 oktober(jaarmarkt)  : 3 opvoeringen van “Dworp in den hemel”. Roger Vanrossum/ Theo Willems. Herberg ‘De Zwaan’.

. 2008 : 25, 26 en 27 januari : “De Bekoring”. Gaston M. Van der Gucht/Theo Willems. Destelheide. 
. 2008 : 19 februari : Jos Van Vreckem wordt verkozen als nieuwe voorzitter in opvolging van Roger Vanrossum. 
. 2008 : 31 augustus : “Dworp in den hemel” gastoptreden voor Ziekenzorg Dworp in zaal ‘Ons Huis’. 
. 2008 : 19 en 21 oktober (jaarmarkt) : 3 opvoeringen van  “De gehuchten van Dworp”. Edgard De Loor/Theo Willems. Herberg ‘De Zwaan’.

. 2009 : 30, 31 januari en 1 februari : “Een scheef huishouden”. Peter de Kemel/Theo Willems. Destelheide.
. 2009 : 18 en 20 oktober (jaarmarkt) : 3 opvoeringen van “Een verwezzelde verkeezing”. Edgard De Loor. De Vredezaal.

. 2010 : 29,30 en 31 januari : “Gevangene ontsnapt”. Luuk Hoedemaekers/Luc De Coninck. Destelheide. 
. 2010 :17 en 19 oktober (jaarmarkt) : 3 opvoeringen van “Varkes op de joarmet”. Edgard De Loor. De Vredezaal.
. 2010 : december : We worden lid van “Toneel in Beersel”.

. 2011 : 28, 29 en 30 januari : “Varkens met stress”. Hilda Vleugels/ Luc De Coninck. Destelheide. 
. 2011 :16 en 18 oktober (jaarmarkt) : 3 opvoeringen van “Van kweizels, kwoetonge en landloepers”. Edgard De Loor. De Vredezaal. 
. 2011 : 27 november : gastoptreden voor KVLV Pepingen van “Van kweizels…”.

. 2012 : 27, 28 en 29 januari : D’ien Brigitte es d’ander ni”. Marc Camoletti/ Jos Van Vreckem. De Meent.
. 2012 : 21 en 23 oktober(jaarmarkt) : 3 opvoeringen van “De motocross van ’t Kajottersbos”. Patrick Herremans/ Edgard De Loor. De Vredezaal.

. 2013 : 25, 26 en 27 januari : “Ge moogt hem hebben”. Hilda Vleugels/Jos Van Vreckem. De Meent.
. 2013 :  7 september : gastoptreden voor Ziekenzorg Huizingen van “Varkes op de joarmet”
. 2013 :  20 en 22 oktober (jaarmarkt): 3 opvoeringen van “Mè duivesjappers niks as miseire”. Edgard De Loor/ Jos Van Vreckem. De Vredezaal.
. 2013 : 15, 16,17, 22 en 23 november: deelname aan het gezamenlijk stuk van ‘Toneel in Beersel’ : “Zaterdag, zondag, maandag”. Eduardo De Filippo/ Bert Demunter. De Meent.

. 2014 : 24, 25 en 26 januari : “Ma schoemeike es een toeveres”. Edgard De Loor/ Jos Van Vreckem. De Meent.
. 2014 : 29 januari : Ludieke hotelkamerpresentatie in ’t Gravenhof.
. 2014 : 19 en 21 oktober (jaarmarkt): 3 opvoeringen van “Gebroikt mo ni versleite”. Patrick Herremans/ Ingrid Praet. De Vredezaal.

. 2015 : 30,31 januari en 1 februari : “De jacht is open”. Luc Kerkhofs/Jos Van Vreckem. De Meent.
. 2015 : 16, 18 en 20 oktober: “Ne kwakzalver op de joarmet”. Edgard De Loor/Ingrid Praet.Tent pastorietuin + De Vredezaal.
. 2015 : 29 november : gastoptreden voor KVLV Pepingen met “Varkes op de joarmet”.

. 2016 : 29, 30 en 31 januari : “De zevende zonde”. Pol Anrys/ Jos Van Vreckem. De Meent.
. 2016 : 14, 16 en 18 oktober : "Keek en pansj". Edgard De Loor

. 2017 : 20,21 en 22 januari : "Mijnen vent heeft geen talent". Paul Coppens/Elien D'Haese. Praet Ingrid
. 2017 : 30 april : "Mysterie in Dworp". Edgard De Loor/ Ingrid Praet openluchtspektakel pastorietuin
. 2017 : 13, 15 en 17 oktober : "de begrafenis van Pie Mettekou". Edgard De Loor/ Ingrid Praet tent pastorietuin + vredezaal

. 2018 : 26, 27 en 28 januari : " Lifeline" . Bruno Timp/ Edwin Vandermeeren De Meent
. 2018 : 22 april: " De gehuchten van Dworp". Edgard De Loor/Ingrid Praet  wagenspel 'Dworp Kapittelbeek'
. 2018 : 19,21 en 22 oktober: "B&B 't Warm Nest"

.2019 : 25,26 en 27 januari : "Kuuroord Fontina". Pol Anrys / Bert Demunter De Meent
.2019 : 18,20 en 21 oktober : "De toeveresse van Dwœurp" . Edgard De Loor/ Ingrid Praet tent pastorietuin

.2020 : 24,25 en 26 januari: "bejaardenhuis De Toekomst". Maurits Keyzer. Eddy Romy De Meent
.2020 : oktober  Waaile van Dwœurp bestaat 20 jaar. Dit vieren is ons niet gegund, schuldige van dienst is Corona

.2021 : januari en oktober: Corona blijft de hoofdrol spelen

.2022 : oktober: De jarenlange aanwezigheid tijdens de jaarmarkt Dwœurp werd niet meer heropgestart.

.2023 : 27,28 en 29 januari: "Fiest in ons d(w)œurp". Edgard De Loor. Luc De Coninck De Meent