BEERSEL - Toneelkring ‘Waaile van Dwœurp’ deelt mooi kerstgeschenk uit

Reeds het vierde jaar op rij schenkt de Toneelkring ‘Waaile van Dwœurp’ rond de kerstperiode een deel van haar winst aan een goed doel. Ditmaal was het de beurt aan de Beerselse vereniging ‘Mensen voor Mensen’ om een bedrag van 1.000 euro in ontvangst te nemen.

Nu bijna 25 jaar zet deze vereniging zich in om mensen van binnen de gemeente Beersel bij te staan die door de meest uiteenlopende oorzaken plots geconfronteerd worden met een noodsituatie of die buiten hun wil om in minder comfortabele omstandigheden moeten leven en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Twee- à driemaal per jaar worden goederenpakketten met basisproducten aan deze mensen, gekend bij het OCMW, uitgedeeld.

Op de foto de overhandiging van de cheque door Marc Slootmans en enkele spelers van de toneelkring aan Ria Liekendaal van ‘Mensen voor Mensen’ en een tweetal vrijwilligers.

De toneelkring zelf is momenteel nog in volle voorbereiding van hun volgende productie ‘Allo, mè laaiflaain ?’ waarvan de opvoeringen doorgaan op 26, 27 en 28 januari in CC De Meent in Alsemberg (info  www.waailevandwoeurp.be)