BEERSEL - Feestelijke opening landinrichtingsproject Land Van Teirlinck ‘Dworp-Kapittelbeek’

Het landinrichtingsproject Land Van Teirlinck ‘Dworp-Kapittelbeek’ werd zondag 22 april feestelijk geopend. Tijdens het buurtfeest kon jong en oud kennismaken met de vernieuwde inrichting van de vallei en de wijk. Er werden gegidste wandelingen en een fotozoektocht georganiseerd en tal van activiteiten onder toeziend oog van de Rode Ridder en de muziek van het draaiorgel. Je kon er proeven van allerlei ‘Beerselse’ streekproducten en als ‘kriek’ op de taart, bracht de plaatselijke toneelgroep ‘Waaile van Dwoeurp’ nog een uitvoering.

Het project besteedde veel aandacht aan natuurlijke waterberging en erosiebestrijding. De Kapittelbeek kan nu vrij meanderen waardoor het water trager afstroomt. Nieuwe hoogstamboomgaarden en grasstroken houden erosie tegen. Het Consciencepad werd verbeterd en is nu toegankelijker voor de bewoners van de wijk Geer. Het pad ontsluit een nieuwe vijver en speelzone. Waar er weinig ruimte is, gaat het Consciencepad over een knuppelpad.

De speelzone tussen de wijk en de beek kreeg een nieuwe inrichting. Ook daar zijn natuur en water belangrijke elementen. Het natuurleerpad start aan het vroegere gemeentehuis van Dworp en loopt via het Consciencepad door de vallei van de Kapittelbeek en de speelzone. Wandelaars volgen het pad via bordjes met een wapenschild. Onderweg komen ze de Rode Ridder tegen op een zestal plaatsen. In de wijk Geer werden de binnenpleintjes heraangelegd met aandacht voor ecologie en spelen. De bermen werden omgevormd naar bloemrijk hooiland en beschermd tegen parkeren.